Tørkede urter

herbs1Vi høster alle våre produkter fra skog og fjell i Sør-Norge, og behandler både vekstene og naturen med respekt og omtanke. Vi er opptatt av å bevare vår flora og fauna, og vise hensynsfullhet og ydmykhet for dens rikdom og muligheter.

Ingen av våre produkter har vært igjennom moderne fabrikkering, men er høstet, behandlet og pakket skånsomt og hygienisk, uten bruk av moderne redskaper eller remedier.