Tarotlesning

Ønsker du at kortene skal gi deg råd fra utsiden? Vil du gjerne at din intuitive kraft skal vise deg hvilke kort som kan gi deg råd? Enten i en spesiell situasjon, eller et dagens kort?

Det hele handler om tolkning av rådene kortene gir deg, men med sin kraft er de som regel presise i sine henvisninger.

Kortene kan bekrefte en allerede påbegynt tanke, eller sette deg på et spor du aldri har tenkt på.

Kanskje du bare vil forsikre deg om at du gjør rett i livet ditt og alt er i orden.

Jeg bruker et dekk fra Aleister Crowleys Thoth Tarot.
Disse kalles Sjelens Speil.
Les mer om disse kortene her.

Tilbake til Alternative Tjenester