Pendulering

De fleste vet hva en pendel er, men ikke hvordan man kan bruke den.

En pendel er en energirik stein, eller annen gjenstand som reagerer på svingninger i energiene dine. Man kan spørre en pendel om alt mulig og den vil som oftest vise riktig vei.

Det er viktig at man holder fokus på det man ønsker at pendelen skal svare på og om man greier det, er det ingen begrensninger for hva man kan bruke den til. Alt fra ja – nei spørsmål, til energien i et produkt, eller den viser deg hva slags valg du kan ta.

Av og til vet ikke pendelen hva den skal svare og da viser den like klart dette også.

Alle bør ha en pendel som kan brukes til daglig rådføring i små situasjoner som krever enkle og raske svar.

Tilbake til Alternative Tjenester