Øreakupunktur

Øreakupunktur (Auriculoterapi) er en lære som påvirker meridianer i kroppen, til å forsyne alle kroppens organer med energi.

Ved å stimulere forskjellige punkter i meridianene som passerer øret, kan man påvirke energiflyten og i de fleste tilfeller endre symptombildet.

Øreakupunktur egner seg for lette tilstander som f.eks:

  • Stress
  • Angst
  • Muskulære plager
  • Søvnproblemer
  • Lettere psykiske plager
  • Avhengighet (spesielt nikotin)
  • Allergier
  • Hodepine

Tilbake til Alternative Tjenester