Matintoleranser

Mistenker du at maten kan være årsak til dine plager? Last ned brosjyre her.

Last ned symptomtestskjema.
Fyll ut for å finne ut om du kan ha et behov for å testes for matintoleranser. Se eksempel på testresultat.

Testmetodene

Matintoleranse er et stadig økende problem, men de fleste mennesker er ikke klar over at det kan være en sammenheng mellom de plagene de har, og maten de spiser.
Det viser seg imidlertid, at svært mange har, det vi kaller et LGS Syndrome – ”lekk tarm”. D.v.s. at maten vi spiser forgifter oss, når den som ufullstendig nedbrutte proteiner, via denne lekke tarmen, går direkte ut i blodbanene.
Elisa-test. Jeg benytter testen til firmaet EU Biotek, som er en Elisa-test. Dette er en ikke en ny metode, men den er kjent for å være den mest pålitelige testen på markedet. Det går ut på at det tas en blodprøve av klienten. Denne blir i laboratoriet fordelt i 96 ulike bokser. Så putter man proteiner fra 96 ulike mattyper oppi her og måler i hvilken grad immunstoffene i blodet reagerer med proteinene. Hvis klienten f.eks. har intoleranse mot hvete vil det finnes immunstoffer i blodet nettopp fordi klientens immunsystem er vant til å reagere mot hvete. Resultatet presenteres i et søylediagram som for hver testede matvare da viser i hvilken grad man tåler / ikke tåler den matvaren.

Hva måles? Man kan ta en intoleransetest (IgG), eller allergitest (IgE). I tillegg er det mulig å bestille utvidet intoleransetest med flere matvarer og også en del urter. Allergitesten vil oftest være overflødig fordi allergi mot mat fører til øyeblikkelig reaksjon og klienten vil da lett finne ut hvilken mat som var årsaken, samt at de fleste leger tilbyr allergitesting med IgE-antistoffer.

Ved å benytte matintoleranse-testen fra US BioTek Laboratories, Seattle, vil man få testet evt. reaksjon på 96 forskjellige, vanlige matvarer. Når man mottar analysen fra laboratoriet, ser man hva man må unngå, og gjennom vårt nettverk av terapeuter, kan den enkelte bli hjulpet, med tanke på hva som bør gjøres for å ”tette tarmen”. Dette er meget viktig å gjøre, for å bli kvitt årsaken til ”lekkasjen”. 

Når man har gjort dette i en periode på inntil 6 måneder (avhengig av hvor ”flink” man er til å holde seg unna maten som gir reaksjoner, samt til å følge behandlingsopplegget) vil kroppen ”glemme” at man tidligere ikke har tålt denne maten. Med andre ord vil dette kunne være forebyggende med tanke på å utvikle allergi overfor enkelte matvarer.

Tilbake til Alternative Tjenester