Hårmineralanalyser

Hårmineralanalyse tilbyr Dem en klar forståelse av Deres kropps mineral og sporelementnivåer.

Den identifiserer uorganiske giftige stoffer som er lagret, slik at behandling med mineraler kan hjelpe kroppen å starte elimineringen av disse på egen hånd.

Bruk

Årsak til mange problemer (søvnløshet, allergi, kronisk utmatting, fibromyalgi, konsentrasjonsvansker, smerter og annen sykdom) avdekkes ikke alltid av medisinske prøver. Mange av disse tilstandene kan kun forklares når man finner tilstedeværelsen av giftige stoffer (kvikksølv, bly, osv.)

Mineraler og sporstoffer trengs i kroppen i både riktige mengder og riktige forhold. Det gjør lite godt, og er ekstremt destruktiv å ta mineraler og sporstoffer (kalsium, magnesium, selenium, osv.) uten å vite nøyaktige nivåer og balansen mellom disse.

Håranalyse er den mest pålitelige metode å måle mineral- og sporelementsbalansen i menneskets kropp og teste for tilstedeværelsen av et bredt spekter av giftige stoffer.

Vi tester for gjennomsnittsstatus for de tre siste måneder.

Fordeler

Da hår vokser langsomt, er prøveresultatene vesentlig mer meningsfulle, enn undersøkelser av blod eller urin som viser seg som kun dagsforholdene man samler der og da.

Innsamlingen av en prøve for håranalyse er meget enkel og fullstendig smertefri.

Man bare skjærer av litt hår med saks og sender til laboratoriet for analysering.

På grunnlag av resultatene, kan vi i samarbeid bestemme oss for om i hvilke former og mengder tilskudd er passende.

Laboratoriet http://www.traceelements.com/ bruker det vi kaller ” atomic absorption spectrometr” til å utføre våre håranalyser. Håret inspiseres og avfettes. Når det er rengjort, løses det i syre og gjennom anvendelsen av ekstremt høy temperatur, brytes det sammen og inn i enkeltkomponenter. Denne metode tillater meget nøyaktig mål av tilstedeværelsen av mineralnæringsstoffer, sporelementer og tungmetaller og giftige stoffer.

Rapporten av Deres håranalyse består av to deler :

1. Detaljert prøve viser Grafisk illustrasjon av nivåer og forhold

2. En komplett individualisert rapport og detaljert evaluering over pasientens metabolske type, nåværende mineralstatus og forhold, og deres innvirkning på kroppens kjemi. Anbefalinger av spesifikke matvarer og matgrupper, sammen med en forklaring av hvorfor hver matvare foreslås.

Hvilke mineraler testes?

Nødvendige mineralnæringsstoffer:

Kalsium (Ca) Magnesium (Mg) Natrium (Na) Potassium (K) Kobber (Cu) Sink (Zn) Phosphorus (P) Jern (Fe) Manganese (Mn) Krom (Cr) Selenium (Se) Boron (B) Cobalt (Co) Molybdenum (Mo) Svovel

Giftige mineraler/Tungmetaller

Antimony (Sb) Uranium (U) Arsenic (Da) Beryllium (Er) Kvikksølv (Hg) Cadmium (Cd) Bly (Pb) Aluminium (Al)

Ytterligere mineraler/sporstoffer

Germanium (Ge) Barium (Ba) Bismuth (Bi) Rubidium (Rb) Lithium (Li) Nikkel (Ni) Platina (Pt) Thallium (Tl) Iodine (jeg) Vanadium (V) Strontium (Sr) Tinn (Sn) Titanium (Ti) Tungsten (W) Zirconium (Zr)

Leveringsinformasjon: Resultater tar ca 4-5 uker å motta.

Jeg tar ikke ansvar for prøveresultater eller råd som følger resultatene. Alle anbefalinger om inntak av tilskudd, vitaminer, mineraler eller andre, er pasientens fulle og hele ansvar. Jeg frasier meg alt ansvar for hva pasienten foretar seg i forhold til prøveresultatene. All råd følges på på eget ansvar.

Tilbake til Alternative Tjenester