Forskning på Chaga

antioxidanterHer finner du linker til forskning og medisinske rapporter om enten virkestoffene til Chaga, eller Chagaen selv.
(Det meste er på engelsk).

About.com skriver her en del henvisning til studier som er gjort på sykdommer i forhold til Chaga.

PubMed.gov har en publikasjon som omhandler Chagaens anti-kreft virkninger.
Her er enda en studie gjort av PubMed ang kreftbehandling.

Eastborn Wellness publiserer en del studier som er gjort i forskjellige land.

Baikal Herbs har her en samling linker til veldokumenterte publikasjoner vedr. Chagaens virkning.