Forskning på Chaga

antioxidanterHer finner du linker til forskning og medisinske rapporter om enten virkestoffene til Chaga, eller Chagaen selv.
(Det meste er på engelsk).

About.com skriver her en del henvisning til studier som er gjort på sykdommer i forhold til Chaga.

PubMed.gov har en publikasjon som omhandler Chagaens anti-kreft virkninger.
Her er enda en studie gjort av PubMed ang kreftbehandling.

Her er også en samling linker til veldokumenterte publikasjoner vedr. Chagaens virkning,
samt et google-søk om forskning på chaga.