Chagaens historie og egenskaper

Chaga er en unik tresopp ved at den vokser på levende trær, vanligvis bjørk. Den vokser helst i kaldere nordlige strøk, og var kjent i sibirsk tradisjon som Sopprikets Konge. Den eldste teksten i kinesisk medisin, Shennong Ben Cao Jing, nevner Chaga som en overlegen tonifiserende medisin. Mye tyder også på at flere indianerstammer i Nord-Amerika benyttet Chaga som en av sine aller viktigste medisiner, og flere av disse stammenes motstandsdyktighet mot de medbragte europeiske sykdommer, som nærmest utslettet hundrevis av indianerstammer, synes å ha sammenheng med deres bruk av Chaga.

Denne unike tresoppen kan være en av de viktigste anti-aldrende tilskuddene vi har oppdaget så langt. Chaga inneholder en lang rekke medisinske virkestoffer og har vært benyttet som medisin mot mange sykdomstilstander, og ikke minst også som forebyggende helsedrikk og kosttilskudd. Viktige virkestoffer er bla.a: Beta-glukaner, betulin-forbindelser, melanin, germanium, og er den kraftigste naturlige antioksidant-kilde man kjenner til  av alle vekster på planeten vår (høyeste ORAC-verdi), bortsett kanskje fra rå kakao.

I Norge er chaga kjent som kreftkjuke, et navn som reflekterer dens tradisjonelle bruk i folkemedisinen.

Blant næringstoffene i chaga finner vi høye nivåer av den kraftige antioksidanten Superoksid Dismutase (SOD), samt adaptogene triterpener og betulinsyre. Chaga er naturens rikeste kilde til det mørke pigmentet melanin, i tillegg til en rekke mineraler og sporstoffer har chaga betydelige nivåer av vitamin D2,  B2 og B3. Den har og en tilnærmet komplett aminosyreprofil.

Superoksid Dismutase (SOD)
Chaga er en av de beste naturlige kildene til antioksidant-enzymet Superoksid dismutase (SOD). SOD er leverrensende og beskytter cellemembranen og genmaterialet. Chaga inneholder mer SOD enn andre rike kilder som byggress, sjøgrønnsaker og marine oljer. Chaga har 25 til 50 ganger mer SOD enn andre medisinske sopper (reishi, maitake, shitake).

Polysakkarider (glykonæringsstoffer)
I likhet med andre medisinske tresopper har chaga et anseelig innhold av immunmodulerende polysakkarider, i form av beta-glukaner. Et polysakkarid er et langkjedet sukkermolekyl med mange unike egenskaper. På grunn av sin lange kjemiske struktur smaker det ikke søtt som andre sukkermolekyler, men har ofte en nøytral eller bitter smak. Beta-glukaner har gang på gang vist seg å øke kroppens produksjon og aktivitet av de hvite blodcellene B-celler, T-celler og NK-celler, som styrker og effektiviserer kroppens immunrespons.
De virker ved å koble seg på reseptorer på immuncellene, og gjør disse mer intelligente. Det unike med polysakkarider er at de er hverken stimulerende eller beroligende, men har en  selvregulerende virkning som støtter kroppens naturlige homeostase. Dette er et fellestrekk for alle såkalte adaptogener, det vil si stoffer som bedrer kroppens stressrespons.

Bakterier og virus er dynamiske organismer i stadig utvikling og tilpasning til miljøet sitt. Med tanke på dette kan det dermed være lurt å innta noe som kan bidra til at immunforsvaret kan beholde overtaket og hindre at infeksjoner får fotfeste.
Vi blir også utsatt for konstant stress fra elektromagnetisk stråling og miljøgifter, som alle virker svekkende på kroppens forsvarssystemer.

Ved å spise medisinske sopper kan vi oppleve økt toleranse for disse stressfaktorene, mer intelligente og formålstjenelige kroppsfunksjoner, stabil homeostase, styrket immunsystem, redusert stress og bedre humør, mer energi, sunnere hud, bedre fordøyelse og økt beskyttelse mot og utsettelse av aldring.