Alternative tjenester

Jeg heter Aina og jeg har jobbet med Rettfranaturen.no som et hobbyforetak i mange år.

Jeg har en genuin interesse for naturprodukter og alternativ terapi.

Den gang jeg begynte å stole på min egen intuisjon og tok egne avgjørelser, fremfor å forvente hjelp fra andre, begynte ting å snu i livet mitt. Jeg byttet ut mange medisiner med naturmedisiner. (Ikke anbefalt andre uten legens velsignelse). Jeg fikk bedre helse, ble lykkeligere og mer tilfreds. Men dette har kostet.

Det har tatt flere år med utdannelse og kurs for å forstå kroppens funksjoner, hjernens underlige sinn, og jeg har lært meg teknikker og brukt åndelige krefter. Min barndoms samiske urkraft har kommet tilbake og jeg bruker nå min tid på å fokusere riktig i livet og hjelpe andre med det samme.

Samfunnet er preget av mye overflatiske tanker og man har ikke lenger tid til å ta ansvar for sin egen helse. Man overlater ofte avgjørelser til andre og håper å finne raske løsninger.

Som utdannet alternativ terapeut med grunnfag i medisin i bunn, har jeg grunnlaget for å gi råd og hjelpe mennesker å finne løsninger i livet.

For å se hva jeg kan tilby av alternative tjenester og lese hva det dreier seg om, klikk på hvert enkelt tema under, priser står ved hvert tema:

Psykologisk Kineosologi

Psych-K Psykologisk Kinesiologi (Endre tankemønstre og finne løsninger)
Vi er alle ansvarlig for valg vi tar i livet, men noen ganger kan man bli forvirret, da intuisjonen (underbevisstheten) ikke alltid er enig med din bevisste sans.

Kanskje man står i mellom to valg men ikke helt vet hva man skal velge mellom og trenger et svar fra sitt indre.
Noen ganger kan man også påvirke ens egne overbevisninger til å spille mere på lag med sitt innerste ønske.

Eller kanskje man bare trenger en bekreftelse på at det man gjør er rett.
Kr. 400,- pr. session fra 1-3 timer.

Klarsynt «reading»

Lurer du på om en person du har møtt er bra for deg?
Jeg kan «lese» personer ut i fra et bilde.
Jeg kan se ting og energier som ikke alltid er helt klare for folk flest og si noe om disse.
Noen ganger kan jeg se og føle hus-energier, men jeg er flinkest i å tyde personer og gi råd om relasjoner.
Les mer om dette her og se referanser.
Ring 47905747 for avtale.

Tarot-lesing

Tarotlesning (Enkel tarotlegging med Aleister Crowleys Tarotdekk)
Ønsker du at kortene skal gi deg råd fra utsiden? Vil du gjerne at din intuitive kraft skal vise deg hvilke kort som kan gi deg råd? Enten i en spesiell situasjon, eller et dagens kort?

Det hele handler om tolkning av rådene kortene gir deg, men med sin kraft er de som regel presise i sine henvisninger.
Gratis. Hvis du føler du får noe ut av det, kan du gi meg det du har lyst til. (Sjokolade, vin og lys går det mye av her i huset) 😉

Øreakupunktur

Øreakupunktur (Auriculoterapi)
er en lære som påvirker meridianer i kroppen, til å forsyne alle kroppens organer med energi.

Ved å stimulere forskjellige punkter i meridianene som passerer øret, kan man påvirke energiflyten og i de fleste tilfeller endre symptombildet.
Passer til lettere plager og bedre energiflyt, samt dempe stress og uro.
Kr. 250,- pr. session, ca 30-60 minutter.